• Co należy uczynić, jeśli jeden z lotów podróży wieloodcinkowej jest opóźniony?

    Jeśli opóźnienie nastąpiło z winy przewoźnika lub nawet z przyczyn niezależnych od niego, jednak na wskutek tej niezamierzonej okoliczności pasażer nie zdążył na kolejny lot, to linie lotnicze powinny zapewnić miejsce w kolejnym samolocie na tej trasie lecącym, a nawet jeśli jest taka potrzeba powinny zagwarantować nocleg w lotniskowym hotelu.

    << Powrót FAQ