• Czy loty przesiadkowe są obsługiwane przez jedną linie lotniczą?

    Nie, często jeden przelot wieloodcinkowy jest obsługiwany przez różne linie lotnicze.

    << Powrót FAQ